Bij alle activiteiten van de CO Foundation in de laatste 20 jaar is er altijd een focus geweest op het ontwikkelen van de jeugd om hen een grotere kans te geven op een betere toekomst. Sinds een aantal jaren heeft daarbij de kennis over zogenaamde executieve functies een enorme impact gehad op de manier waarop er met de lokale bevolking gewerkt wordt. Graag leggen we in bijgevoegd stuk uit waarom wij denken dat het ontwikkelen van deze essentiële vaardigheden cruciaal is om een duurzame verandering teweeg te brengen. Veel leesplezier gewenst: CO Foundation – Een andere manier van kijken naar ontwikkelingshulp oktober 2019