In 2018 is het jeugdontwikkelingsproject van de CO Foundation enorm gegroeid. Naast het regelen van basisbehoeften als water, voedsel en onderdak is veel energie gestoken in het beter regelen van goede betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast zijn educatie en begeleiding de speerpunten van het project geworden. Met name de noodzaak tot het ontwikkelen van zogenaamde executieve functies is veel meer op de voorgrond getreden. In het jaarverslag over 2018 is dit allemaal terug te lezen.