Het grootste probleem waar mee gekampt wordt in Ghana is het gebrek aan toekomstperspectief voor de jeugd. Ook in Kitase bij de voetbalclub Action Boys zien we dit probleem zich bij de jongens constant voordoen. Naast het voetbal, wat slechts voor een enkeling een toekomstige inkostenbron kan betekenen, zijn er geen opleidingen die jongeren een kans geven om een vak te leren. Het schoolsysteem zelf is zo ongecontroleerd en van zo een laag niveau dat veel jongeren hun tijd op school op 15-jarige leeftijd voltooien zonder fatsoenlijk Engels te kunnen lezen of schrijven: ” fifteen years and you’re out”.

The English translation is done automatically by Google Translate. We apologise for possible translation errors.

Deze groep jongeren zit dus in een uitzichtloze situatie. Niet alleen hebben ze geen mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door een vervolgstudie te volgen, maar ook bestaan er in Ghana weinig vakopleidingen voor deze laagopgeleide jongens.
De CO Foundation wil nu in Kitase een mogelijkheid creëren om de jongens die zich in deze situatie bevinden een kans te geven een praktische opleiding tot elektricien te volgen. Door middel van een speciale Action Boys vakschool midden in het dorp en expertise vanuit Nederland wordt dit in de nabije toekomst gerealiseerd.
Hierbij willen we de stichting ‘Boeken Steunen Mensen’ ontzettend bedanken voor hun vertrouwen en bijdrage aan dit project. Wij kijken ontzettend uit naar alle vorderingen en ontwikkelingen die we gaan meemaken bij het realiseren hiervan, we houden jullie op de hoogte!