De Vastenaktie 2018 in enkele parochies in Venlo stond in het teken van de CO Foundation en de noodzaak tot het verbeteren van de scholingsmogelijkheden voor de lokale jeugd in Kitase. Dankzij de ondersteuning die we vanuit Venlo ontvingen is begonnen met het structureel aanpakken van het niveau van het onderwijs in de Holy Child Model School in het dorp. Met name werd ingezet op het introduceren van zogenaamde Executieve Functies bij zowel leerkrachten als leerlingen. Elders op deze website kunt u meer lezen over de essentiële vaardigheden die jongeren in staat stellen te leren en zich te ontwikkelen. In eerste instantie hebben we ons gericht op het opleidingsniveau van de leraren door het ondersteunen van het verder studeren van hen en het behalen van noodzakelijke aantekeningen in onderwijsmethoden en -technieken. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het inkopen van educatief verantwoord speelgoed waarmee op een actieve manier de kennis van de jongere leerlingen kon worden verbeterd. En er is een computerlokaal geopend met 10 computers en een internetverbinding waarmee de jeugd van Kitase voor het eerst toegang heeft tot de digitale buitenwereld. Op deze manier wordt gewerkt aan een duurzame verbetering van de scholing van de meisjes en jongens in Kitase om zo hun kansen op een betere toekomst te garanderen.

De Vastenaktie Venlo heeft zich ook voor 2019 en 2020 aan de CO Foundation gecommiteerd. Inmiddels is de bijdrage voor 2019 ontvangen waarmee verdere ondersteuning voor de verbetering van de scholing op de Holy Child Model school is gegarandeerd. De ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar zijn vastgelegd op een aantal foto’s met bijschrift. Die kunt u hier bekijken. Uitleg foto’s vastenaktie 2019